Demi masa, , ,

Posts tagged ‘Imam Al Mawardi’

Imam Ibnu Qudaimah

Ibnu Qudaimah

Ibnu Qudaimah

Nama lengkap al-Imam ibnu qudamah al-Maqdisi adalah Asy syaikh Muwaffaqudin Abu Muhamad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad ibnu Qudamah al-Hanabi al-Almaqdisi. Lahir pada bulan syakban 541 H di desa Jamm’il di daerah Palestina, ketka itu tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya. Maka ayah beliau Abul Abbas Ahmad bin Muhamad ibnu Qudamah memutuskan untuk hijrah bersama keluarganya ke damaskus pada tahun 551 H.

Di damaskus¬† mereka singgah di masjid Abu Salih, kemudian setelah dua tahun mereka pindah ke kaki gunung qaisun Damaskus, di masa – masa itu beliau menghafal Al-Qur’an dan menimba ilmu – ilmu dasar kepaa ayahnya Abul Abbas yang seorang ulama mulia.

Kemudian beliau berguru kepada para ulama Damaskus lainnya, ia hafal Mukhtasar Al-Khiraqi (fikih mazhab Imam Ahmad bin Hambal) dan kitab – kitab lainnya.

menginjak umur 20 tahun ia pergi ke Baghdad ditemani saudaranya Abdul Ghani al-Maqdisi, beliau semula menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir al-Jaelani di Baghdad, saat itu Syeik sudah berumur 90 tahun, beliau belajar kepada syeikh kitab Mukhtasar al-Khiraqi dengan penuh ketelitian karena beliau telah hapal kitab itu semenjak di Damaskus.

Tidak lama berselang syeikh Abdul Qadir al-Jaelani meninggal dunia, selanjutnya belajar kepada Syeikh Nashih al-Islami Abul Fath ibn Manni, beliau belajar mazhab Ahmad dan perbandingan mazhab. Setelah menetap di Baghdad selama 4 tahun beliau pun pulang ke Baghdad pada tahun 576 H, seusai pulang ke Damaskus beliau menyusun kitabnya Al-MughniSyarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fikih imam Ahmad bin Hambal).

Banyak santri – santri yang mengaji kepada beliau dan banyak yang menjadi ulama fikh setelah mengaji kepada beliau, diantaranya adalah keponakannya sendiri yang menjadi qadi terkemuka Syeikh Syamsudin Abdurrahman bin Abu Umar.

%d bloggers like this: